Regels

Tuning Trader Online.com functioneert als een portaal waar iedereen, naast het aanbieden van producten en diensten, ongedwongen kan surfen tussen al het aanbod. Wij zijn echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Tuning Trader Online.com dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

 

Tuning Trader Online.com probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Tuning Trader Online.com is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Tuning Trader Online.com van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

 

Biedingen zijn niet bindend. Tuning Trader Online.com is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. Een enkel bod is niet bindend en verplicht je niet tot aan- of verkoop. 

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast jouw advertentie op Tuning Trader Online.com. Wij hebben geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of het beleid van Tuning Trader Online.com

Tuning Trader Online.com behoudt zich het recht voor om je uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien jij op enige wijze naar de mening van Tuning Trader Online.com in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Tuning Trader Online.com.

Wij kunnen onder meer de volgende actie(s) ondernemen:

 • Verwijdering van advertentie(s)
 • Schorsing van het account,
 • Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden waaronder politie, justitie en rechthebbenden.

Voorbeelden van overtredingen van het beleid zijn:

 • Advertenties waarin geen concreet product wordt aangeboden,
 • Advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
 • Advertenties die dubbel zijn geplaatst,
 • Advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
 • Advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
 • Gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam).
 • Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen:

 • Je dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat je aanbiedt
 • Plaats je advertentie s.v.p. in één rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek.
 • Het plaatsen van dubbele advertenties is niet toegestaan. Dubbele gratis advertenties kunnen worden verwijderd.
 • Heb jij je artikel verkocht of gevonden wat je zocht? Dan verzoeken wij je vriendelijk om je advertentie te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan advertenties op Tuning Trader Online.com te plaatsen anders dan door Tuning Trader Online.com aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • Indien je een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in je advertentie te gebruiken
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat je aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op Tuning Trader Online.com. Indien je twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

Vergelijkingen en misleidende teksten

 • De titel van je advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat je verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee je adverteert.
 • Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken. Zo is het bijvoorbeeld de titel “Dikke BMW voor een Daihatsu prijsje” niet toegestaan

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de Tuning Trader Online.com beleidsregels zijn niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan om op Tuning Trader Online.com (afneembare) frontjes van autoradio's en van navigatiesystemen aan te bieden. Andersom zijn autoradio's en navigatiesystemen waarvan de frontjes ontbreken ook niet toegestaan. Aangezien de herkomst van dergelijke objecten vaak lastig te achterhalen is.

Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

Verkopers kunnen PayPal, creditcards, bankpassen en elektronische online bankbetalingen accepteren als betalingsmethode voor aankopen op Tuning Trader Online.com. Verkopers kunnen ook overschrijvingen, overschrijving van contante betalingen per bank aanbieden als betalingsmethode. Verkopers kunnen remboursbetalingen accepteren of mensen contant voor hun aankoop laten betalen bij persoonlijke transacties. Verkopers kunnen cheques op naam, kascheques, gewaarmerkte cheques accepteren. Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.

Bescherming van intellectuele eigendom

Op Tuning Trader Online.com wordt een groot aantal producten aangeboden door particulieren in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Tuning Trader Online.com verwijderd.
Tuning-Trader-Online.com makkelijker handelen bestaat niet!